Het pensioenstelsel - Pensioeningang

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het pensioenstelsel

Wetten en regels
Waar bestaat uw pensioen uit?
 
Wat verstaan we eigenlijk precies onder een pensioen? Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf de datum dat u met pensioen gaat. Dat inkomen komt in de plaats van uw salaris, of eventueel vervangende uitkering. Uw pensioen bestaat uit drie pijlers:
 
        1. De uitkering van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
 
        2. Het pensioen dat u bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd
 
        3. De inkomsten die u eventueel zelf als aanvulling heeft geregeld
 

Pijler 1: de AOW
De AOW is een basispensioen. Iedereen in Nederland heeft vanaf zijn AOW-gerechtigde leeftijd recht op AOW. De AOW-gerechtigde leeftijd verschuift de komende jaren van 65 naar 67 jaar. De AOW bouwt u op in de vijftig jaar die voorafgaat aan de AOW-gerechtigde leeftijd op. Heeft u in die periode altijd in Nederland gewoond? Dan ontvangt u een volledige AOW-uitkering. Voor elk jaar dat u in het buitenland heeft gewoond wordt de AOW-uitkering met 2% gekort.

Pijler 2: het werkgeverspensioen
Als u in loondienst werkt, bouwt u veelal pensioen op via uw werkgever. Dit pensioen komt bovenop uw AOW-uitkering. U heeft alleen recht op een werkgeverspensioen als u bij uw werkgever heeft meegedaan aan de pensioenregeling. Hoe uw pensioenregeling eruitziet, verschilt per werkgever. Zo’n werkgeverspensioen wordt opgebouwd tot uw pensioenleeftijd of tot zoveel eerder wanneer u uit dienst treedt. Het pensioen gaat in op de pensioenleeftijd zoals die staat vermeld in uw pensioenreglement, maar u kunt dit bijvoorbeeld ook vervroegen of uitstellen. Niet iedere werkgever heeft een pensioenregeling. In dat geval bouwt u ook geen werkgeverspensioen op.

Pijler 3: het inkomen dat u zelf heeft geregeld
Wat als de AOW en eventueel het werkgeverspensioen samen niet genoeg inkomen voor u vormen? Wellicht heeft u dan ook zelf extra pensioen opgebouwd. Dat kan op verschillende manieren zijn gebeurd. Bijvoorbeeld met banksparen, met een lijfrenteverzekering of door te beleggen.

U bent geboren:
  U krijgt   AOW in:   Uw  leeftijd als uw AOW start is:
na 31 oktober 1949 en voor
1 oktober 1950
2015
  65 + 3 maanden
  na
30 september 1950 en voor 1 juli 1951
2016
  65 + 6 maanden
  na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952
2017   65 + 9 maanden
  na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
2018   66
  na 31 december 1952 en voor 1 september 1953
2019   66 + 4 maanden
  na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954
2020   66 + 4 maanden
 na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955
2021
66 + 4 maanden
 na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
2022
66 + 7 maanden
 na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
202366 + 10 maanden
 na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
202467
Let op: bent u geboren op of na 1 januari 1958? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd is daarom nu nog niet bekend. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu