Flexibele mogelijkheden - Pensioeningang

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Flexibele mogelijkheden

Wetten en regels
Tegenwoordig zijn er allerlei mogelijkheden rond de uitkering van het pensioen; u kunt het bijvoorbeeld vervroegen of uitstellen. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals u onderstaand kunt lezen. De meeste zijn wettelijk geregeld, maar een enkele mogelijkheid moet ook zijn vastgelegd in het specifieke pensioenreglement dat op u van toepassing is.

Vervroeging van de pensioendatum
Wilt u eerder stoppen met werken? Dan kunt u uw pensioen eerder in laten gaan dan de pensioenleeftijd die is vermeld in uw pensioenreglement. Houdt u er dan wel rekening mee dat de herrekening van het pensioen altijd op een lager bedrag uitkomt. Immers wordt de uitkeringsperiode verlengd en de spaarperiode verkort.
Toch zal er vaak sprake zijn van vervroeging, bijvoorbeeld wanneer het grootste deel van uw pensioen ingaat op de leeftijd van 65 jaar en u intussen ook pensioen heeft opgebouwd met een ingangsdatum van 67 jaar.
Tot slot is vervroeging meestal ook gedeeltelijk mogelijk, wanneer u nog werkt en bijvoorbeeld wilt afbouwen. Als gewenst kunnen we ook deze mogelijkheid met u verkennen.

Uitstel van de pensioendatum
Wilt u nog niet stoppen met werken, maar gaat wel een deel van uw pensioen in? Dit kan bijvoorbeeld zijn als u aan meerdere pensioenregelingen heeft deelgenomen waarbij vroegere pensioenleeftijden in het reglement zijn vermeld. Dan zal een herberekening een hoger bedrag aan pensioen opleveren. Immers wordt de uitkeringsperiode verkort en de spaarperiode verlengd. Uitstel kan wettelijk alleen als u nog een dienstverband heeft. Dit is om te voorkomen dat pensioen wordt uitgesteld bij een eventuele samenloop met bijvoorbeeld een WW of een WIA uitkering.
In de toekomst zal steeds meer gebruik worden gemaakt van uitstel om het pensioen met ingangsleeftijd van 65 jaar uit te stellen naar de AOW datum, die opschuift naar leeftijd 67.

Uitruil van het partnerpensioen naar oudedagspensioen en andersom
Vaak wordt er pensioen voor u opgebouwd zonder dat er rekening wordt gehouden met uw persoonlijke situatie. Zo kan het zijn dat u bij uw pensioeningang geen partner heeft. Of misschien een partner die zelf een heel goed pensioen heeft. In dat geval is het zinvol om te kijken naar de mogelijkheid of het partnerpensioen is uit te ruilen naar oudedagspensioen. Houdt u daarbij wel rekening met het gegeven dat 1 euro partnerpensioen maar een fractie van een euro oudedagspensioen oplevert. Andersom bestaat de mogelijkheid om het oudedagspensioen om te ruilen naar partnerpensioen.

Variatie in hoogte pensioenuitkering
Normaal gaat uw pensioen in met een uitkeringsbedrag dat levenslang hetzelfde niveau heeft. Dit is echter niet altijd logisch. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u meer geld nodig heeft om een periode te overbruggen tot uw AOW. Het kan ook zijn dat u de eerste jaren van uw oude dag op grotere voet wilt leven omdat u bijvoorbeeld reisplannen heeft. Om die reden is de mogelijkheid ontstaan om uw pensioen uit te laten keren op verschillende niveaus. U krijgt dan de eerste jaren meer pensioen en daarna juist minder pensioen. Dit wordt ook wel 'hoog-laag' genoemd en dit is mogelijk volgens de voorwaarden beschreven in uw pensioenreglement.

Pensioenknip
Als u een premieovereenkomst heeft en dus een kapitaal opbouwt, kunt u uw pensioen opknippen. Door de huidige lage rente namelijk, krijgen mensen met een premieovereenkomst die nu met pensioen gaan helaas een lagere pensioenuitkering. Een eventuele pensioenknip zorgt er dan voor dat het pensioenkapitaal niet in één keer hoeft te worden aangewend, maar dat er na twee jaar een herberekening wordt gemaakt van de pensioenuitkering. Mensen die hun pensioenkapitaal opknippen, hopen dat de rente in die twee jaar stijgt, waardoor zij daarna alsnog een hoger pensioen krijgen. Na twee jaar wordt het restant van het kapitaal dus opnieuw aangewend. Ze lopen echter ook het risico dat de rente nog verder daalt.
De pensioenknip geldt als de pensioendatum voor 1 januari 2017 ligt. Pensioenfondsen moeten meewerken aan het opknippen van het pensioenkapitaal als dat kapitaal op de pensioendatum ten minste €10.000 bedraagt. De pensioenknip is een tijdelijke maatregel die per 8 juli 2015 is ingevoerd. Vanaf 1 juli 2016 moet er een definitieve oplossing zijn.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu