Wij regelen de ingang van uw pensioen zoals u dat wilt - Pensioeningang

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wij regelen de ingang van uw pensioen zoals u dat wilt

Inventarisatie (vanaf € 150,-)
We heten pensioeningang.nl maar onze dienstverlening start idealiter met een inventarisatie van uw persoonlijke situatie. Dit is nodig om uw pensioenrechten te inventariseren en handig voor het contact en de formaliteiten. Daarvoor maken we onder meer gebruik van uw gegevens in het pensioenregister, die alleen door u geraadpleegd kunnen worden met uw DigiD.

Naast de inventarisatie van de rechten, wordt er ook gekeken naar de ingangsdata van de rechten en of dit samenvalt met allerlei overheidsvergoedingen die men soms heeft. In veel pensioenregelingen is uitstel een mogelijkheid, maar wettelijk kan dit soms zijn geblokkeerd.

Het kan zijn dat de informatie uit het pensioenregister en uw eigen gegevens samen niet uw hele carrière dekt. Dat kan meerdere oorzaken hebben, zoals afgekochte pensioenaanspraken, of vertraging in verwerking, bijvoorbeeld omdat rechten soms van uitvoerder veranderen. We kunnen dan de rechten rechtstreeks opvragen bij de huidige uitvoerder.

Flexibilisering is een vraagstuk apart, omdat de AOW en het pensioen uit uw loopbaan praktisch nooit tegelijk ingaan. Bij meerdere pensioenregelingen heeft u daarnaast vaak ook nog ingangsdata vóór de 65 jarige leeftijd. Het ligt voor de hand deze rechten te verplaatsen naar één ingangsmoment. Dat zetten we allemaal op een rij voor u.

Pensioeningang regelen (vanaf € 250,-)
Uiteindelijk wordt u vooral ook aan het denken gezet omdat er wellicht premieovereenkomsten in uw loopbaan zijn geïntroduceerd. Hiermee bouwt u een kapitaal op waarmee u bij uw pensioeningang een maandelijkse uitkering moet aankopen. Het loont daarbij zeer om de markt te verkennen want de aanbieders passen geregeld hun tarieven voor 'direct ingaand pensioen' aan op marktrente en overlevingsstatistieken. Dit wordt 'shoppen' genoemd in de pensioenwereld.
Wij doen een onderzoek wat uw kapitaal aan pensioen oplevert bij een aantal uitvoerders, leggen de uitkomsten aan u voor en lichten dit objectief toe. U beslist uiteindelijk zelf bij welke pensioenverzekeraar uw kapitaal wordt aangewend. Nadat u een offerte heeft getekend, kan elders net de prijs iets zijn gezakt. Het blijft altijd een momentopname, maar we geven u wel het meest actuele inzicht op dat moment.

Wanneer de keuze omtrent het aan te wenden kapitaal en/of de flexibilisering van de rechten is gemaakt, kunnen wij deze communiceren aan de uitvoerder. Onze bemiddeling en monitoring loopt door zolang het nodig is, in principe tot het moment dat de uitkering volledig loopt.

Plausibiliteitstoets en eventuele verdere controle (vanaf € 175,-)
Twijfelt u aan de juistheid van de hoogte van uw pensioen? Wij kunnen op basis van een aantal gegevens, van u zelf en van de pensioenregelingen, nagaan of uw rechten plausibel zijn. Hiermee wordt uw pensioen niet exact nagerekend, maar op grote lijnen ingeschat.

Hulp bij klachten tijdens of na de pensioeningang (€ 95,- per uur)
Meestal gebeurt het niet, maar als het gebeurt, is het heel vervelend. Uw uitkering ondervindt om welke reden dan ook problemen, of nog erger: uw uitvoerder komt terug op de hoogte van een reeds lopende uitkering.

Advies bij uw keuzes bij pensioeningang of bij de pensioen opbouw (€ 95,- per uur)
Naast begeleiding en bemiddeling kunnen we u ook adviseren bij uw keuze. Omdat we een AFM vergunning hebben mogen wij voor u als adviseur optreden naar de pensioenuitvoerders. Hiervoor dienen we een zogenaamd klantprofiel te maken, waarvoor we een aantal zaken over uw persoonlijke financiële situatie moeten weten.

Overlijden: Hulp bij ingang van het nabestaandenpensioen (€ 95,- per uur)
Als uw partner overlijdt gaat er meestal een nabestaandenpensioen in. Ook dit is een pensioeningang. Maar hier geldt dat u zich er juist niet op heeft voorbereid en er waarschijnlijk niet mee bezig wilt zijn, terwijl het wel nodig is om snel te schakelen. Natuurlijk kunt u hiervoor ook bij ons terecht. Als u ons belt, kunnen we snel inschatten wat er moet gebeuren.

Snelle levering
Heeft uw dossier superspoed? Bel ons gerust op en we kijken wat we voor u kunnen betekenen.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu